Maarshi baandiin Kan Dabaalame Eebba Gamoo Baankii Oromiyaa Distriiktii Adaamaa

Maarshi baandiin Kan Dabaalame Eebba Gamoo Baankii Oromiyaa Distriiktii Adaamaa

በማርሽ ባንድ የታጀበዉ የኦሮሚያ ባንክ የኣዳማ ዲስትሪክት የህንፃ ምረቃ ሥነ-ሥርዓት

Author avatar
admin
https://www.oromiabank.com